آپوزیت ۳۰۱‎

در برنامه این هفته، تکذیب وزیر آموزش عالی، جذب نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی، عمل نکردن گمرک، سخنان رئیسی درباره فساد، تشویق به افشاگری فساد درمشهد، بازگشت پولهای فساد، امیدواری سخنگوی وزارت خارجه، تلاشهای ظریف در جهان پساغربی و سخنان قابل توجه روحانی در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دانلود