مرغ سحر – قسمت شصت و پنج – سه شنبه 7 آبان

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه خانم مهرآور سروش کابلی پژوهشگر زرتشت میباشند. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم پرداخت و در ارتباط…

ایران: آیا جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است؟ میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و کوروش زعیم جمعه ۲۰ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و…