آپوزیت 300‎

در برنامه این هفته، راهکار روحانی در دیدار عمران خان، اجازه مجلس به وزارت آموزش و پرورش، دخالت مسئولین در کنکور، کاهش بدهی خارجی جمهوری اسلامی و آخرین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد

دانلود