001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

در جستجوی معنا پنجشنبه 17 بهمن

“به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. فصل نخست برنامه های در جستجوی معنا به پایان رسید. در برنامه این هفته مرور کوتاهی خواهیم داشت به آنچه که در هفته های گذشته مورد بحث قرار گرفت و بدین ترتیب تا آغاز فصل جدید برنامه ها و درودی دیگر به شما عزیزان بدرود میگوئیم.
پینوشت خانم دکتر ثابتی: از دکتر علیرضا نوریزاده برای امکان تهیه و پخش برنامه بسیار سپاسگذارم. همچنین قدردان همکاران خوبم در گروه فنی ضبط، ادیت، پخش و تارنمای تلویزیون ایران فردا، که بسیار حرفه ای و با دقت عمل کردند، هستم.
بینندگان عزیز و مهربان، از اینکه در طی این مدت با ما بودید سپاسگذارم. پیامهای شما را دریافت کردم و نوید میدهم که به زودی با برنامه های جدیدتری در خدمتتان خواهم بود. به امید دیدار.”

یوتیوب دانلود