صدور ویزای هیات ایرانی و سفر ظریف به امریکا

با انکه بنظر میرسید سفر هیات ایرانی به امریکا با تاخیر صدور ویزا از سوی آمریکا دچار مشکل شود با دستور دونالد ترامپ ریییس جمهور آمریکا این ویزا صادر شد و جواد ظریف وزیر خارجه امروز به سمت نیویورک پرواز کرد. با توجه به بحران حمله به تاسیسات نفتی عربستان ،سفر هیات ایرانی تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است با انکه قبلا احتمال داده میشد که ممکن است ایران و آمریکا در این سفر با هم گفتگوهایی خواهند داشت اما چند روز قبل آیت الله خامنه ای با قاطعییت هر نوع مذاکره و در هر سطحی را میان امریکا و ایران منتفی دانست