تبعات حضور دولت در سایه بر کشور و ناتوانی روحانی در عمل به وعده هایش

حسين انصارى راد رييس كميسيون حقوقى وقضائى مجلس ششم در مصاحبه ای ضمن اينكه تشكيلاتى به عنوان دولت در سايه با اختيارات فرا قانونى را بيمارى كشور خواند بر اين باور است عملكرد منفى اين گروه بيمار باعث شده تا دولت حسن روحانى در مواردى نا كار آمد عمل كند انصارى راد در ادامه ى اظهارات خود با انتقاد از دولت قبل و حال حسن روحانى و ضعف در عملكر د روحانى گفت اگر من رييس جمهور بودم و نمى توانستم به وعده هاى داده شده ى خود عمل كنم استعفا مى دادم وی با اشاره به اين موضوع كه از آغاز فعاليت دولت روحانى دولت پنهان هم با همان عنوان دولت در سايه با سنگ اندازى و مانع تراشيدن هاى مختلف هر زمان كه دولت روحانى قصد داشت به سمت مطالبات مردم قدم بردارد آنان نگذاشتند و به همين دليل است كه عده اى عامل اصلى بحران اقتصادى امروز كشور و همينطور عامل بى اعتمادى مردم را گروه خود مختار دولت در سايه مى دانند انصارى وجود اين تشكيلات بيمار را فقط منحصر به دولت روحانى نمى داند بلكه اظهار دارد كه در دولت خاتمى هم وجود داشتند كه به نام اصولگرايى و محافظه كارى در آن زمان از ايشان ياد مى شد
وى با ابراز تاسف از وجود عده اى در كشور عنوان كرد اين افراد بدون اينكه هيچ حساب و كتابى داشته باشند و همچنين بدون اعتنا به آراى عموم جامعه بر ضد دولت بر مى خيزند و از راى اكثريت ملت سوء استفاده مى كنند و اين در صورتى است كه دولت در يك شرايط خاص بايد كاملاً اداره ى كشور را در دست داشته باشد تا با تمام نيرودر جهت منافع ملى بتواند گام بردارد و اقدامى كند كه متاسفانه از روى عمد گروه مذكور چوب لاى چرخ مى گذارند با تهمت زنى به دولت در برابر اقدامات خصمانه ى خو د هيچگونه مسئوليتى هم بر عهده نمى گيرند انصارى راد با گله از مراجع قانونى در بى تفاوت بودن به رفتارهاى كارشكنانه ى اين گروه گفت : چون مراجع قانونى هم هيچگونه برخوردى با آنها نمى كنند اين تشكيلات دولت پنهان هميشه از آزادى كامل سود مى برند وى در ادامه ى سخنانش در نقد رفتارهاى دولت در سايه گفت: آنها براحتى و از هر تريبونى و رسانه اى به دولت رييس دولت و وزير خارجه توهين مى كنند و از تريبون هاى رسمى به مجلس تعرض مى كنند و مشكل اينجاست كه اين طيف كه اصولگرايان هستند برخلاف اصلاح طلبان در بيان عقائد آراى خود كاملاً آزاد هستند و تريبون هاى عمومى هم به دليل تمكن مالى در اختيار آنان قرار مى گيرد تا به دولت منتخب مردم يا مجلس برآمده از آراى مردم حمله ور شوند وى اشكال اساسى را نبود انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد و شرايط آزاد در كشور ما دانست و حتى عنوان كرد صندوق هاى راى به شكل واقعى خود نشان دهنده ى مطالبات اكثريت عموم جامعه نيست حتى در مجلس هفتم سه هزارو پانصد نفر از اصلاح طلبان رد صلاحيت شدند و اصول گرايان به حدى از سوى برخى مقامات قدرت دارند كه بدون سند و دليل و برخلاف قانون به اصلاح طلبان اتهام مى زنند و حتى از تريبون نماز جمعه چهره هاى اصلاح طلب را به فحشا و اختلاس و قاچاق و جاسوسى متهم مى كنند و هرگز كسى پاسخگو نبود انصارى راد در پايان به ناكارآمدى دولت هم انتقاد كرد و عنوان كرد بيمارى اكنون كشور ما قدرت غير مسئول است ولى با اين وجود ما اصلاح طلبان هم بايد پاى حرف خود بمانيم و تاوانش را بدهيم وى افزود عملكرد آقاى روحانى باعث شده است مردم به فرد اصلاح طلبى كه قرار است در انتخابات كانديد شود وبه آنها وعده دهد بى اعتماد باشند و در نهايت مردم از انتخابات نااميد هستند