مرغ سحر – قسمت پنجاه و نه – سه شنبه 26 شهریور

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی واجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه آقای دکتر علی جوادی (استاد دانشگاه – فعال سیاسی) هستند. با ما همراه باشید و مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای مهندس خسرو…

مردم و انتخابات مجلس حکومت میهمانان: آقایان رضا تقی زاده و عطا هودشتیان چهارشنبه ۳۰ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button color="red"…