تداوم دستگیری‌ مدیران

دستگیری‌های مدیران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارددر ادامه اقدماتی که برای بررسی عملکرد شرکت‌های خودروساز و تخلفات بازار خودرو انجام شده دو تن از نمایندگان مجلس، که نمایندگان زنجان و ابهر هستن که به دلیل اخلال در بازار خودرو و به جرم نقشی که در اختلال در بازار خودرو داشتند توسط قوه قضائیه بازداشت شدند. 

بنا به گفته علیرضا سلیمی عضو هیات نطارت بر رفتار نمایدگان، این دونفر به جرم مباشرت در برخی اقدمات منجر به نابسانی بازار خودرو دستگیر شده‌اند و بعد با قرار وقیقه یک میلیاردی آزاد شدند.به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در این سطح گسترده مقام‌ها و مدیران ارشد اجرایی در تخلفات و فساد گسترده‌ی اقتصادی نقش بااهمیت و کلیدی دارند. گرچه برخی عنوان می‌کنند، این دستگیری‌ها و بازداشت‌ها نه به خاطر برخورد با فساد، بلکه بیشتر به علت تسویه حساب‌های سیاسی است. تغییر ناگهانی و افزایش نجومی قیمت خودرو از همان ابتدا این تردید را مطرح کرد که افزایش قیمت خودرو توسط خود شرکت‌های خودرو ساز و به منظور جبران خسارت‌های ناشی از زیان انباشته‌ی شرکت‌های خودروسازی صورت گرفته و تلاش شده است تا با افزایش قیمت خودرو، کمبود منابع مالی شرکت‌های خودروساز جبران شود و از خطر ورشکستگی آنها جلوگیری شود.