تفسیر خبر جمعه 11 بهمن

در برنامه امشب « تفسیر خبر» بررسی می کنیم: ابعاد فساد مالی در جمهوری اسلامی و ریشه های آن/ سالگرد آزادی گروگانهای آمریکا یی و پی آمد های گروگانگیری برای ایران.
آنچه احمد خاتمی امام نماز دولتی جمعه امروز در باره ی آمریکا گفت و کنفرانس امنیت بین الملل در مونیخ با نگاهی به کارنامه دولت حسن روحانی تا امروز.
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده در لندن و محسن سازگارا در دالاس.

یوتیوب دانلود