مرغ سحر – قسمت پنجاه و پنج – سه شنبه 29 مرداد

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی واجتماعی ایران و جهان. با ما همراه باشید و مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در بخش اول برنامه با شما از سالروز اعدام خسرو گلسرخی و کرامت…

امشب در تفسیر خبر: - انتخابات مجلس فقیه - توریسم، منبع درآمد بر باد رفته سه شنبه ۲۹ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و…