نایب رییس مجلس و چالشهای کشور

پزشكيان نائب رئيس مجلس در آخرين اظهاراتش از مسايل پنهان مجلس، آينده برجام و چالشهای کشورسخن مى گويد و در حواشى به شيوه ى مديريتى مسئولان انتقاد مى كند پزشكيان در ابتدا با نگاهى به شرايط ايجاد شده در سيستم اقتصادى كشور گفت :تا زمانى كه مديريت ما با شيوه اى غلط و بدون برنامه ريزى گام بردارد ما همچنان با مشكل روبرو هستيم در حال حاضر بزرگترين مشكل اين است كه اشخاصى در روزهاى نخست انقلاب به شكل جهادى كار مى كردند و حتى هدايتگر جنگ بودند را اكنون فراموش كرده ايم . وی در خصوص عملكرد مجلس يازدهم با اشاره به دوره ى اول و دوم مجلس و نمايندگان آن دو دوره ضمن اينكه با نام بردن از آيت الله طالقانى و مهندس بازرگان
به عنوان نمايندگان آن دوران يادآور شد همه نمايندگان آن دوران افرادى نخبه ومتخصص بودند و به همين علت مجلس اول و دوم چهار دهه ى انقلاب جزو مجلس هاى تكرار نشدنى بود و اكنون هم مجلس کنونی حرفى براى گفتن حتى اكثر تصميم هاى فعلى در همان دوره ى اول مجلس اتخاذ شده بود ندارد.
پزشكيان عقيده دارد مشكلات موجود بخاطر تصميم اين مجلس نيست بلكه پيشتر اتخاذ شده و با سياست ها ما را به اينجا كشانده است پزشكيان راهكار درست را براى عبور از بحران حاكم بر كشور در اين مى داند كه ابتدا بايد تصميم درست گرفت و تصميم درست اطلاعات كافى مى خواهد و براى تصميم خوب بايد نظارت خوب هم داشته باشيم همچنين نمايندگان بايد داراى پشتوانه ى علمى
يا تخصصى باشند كه متأسفانه اكنون نمايندگان بدون پشتوانه نظر مى دهند در نهايت به جايى مى رسيم كه نتيجه اش حال امروز كشور ماست .
وی با انتقاد از دولت بيان داشت اعتقاد من دولت روحانى اگرچه در سياست خارجى موفق بود اما در عدم هماهنگى ساختار
مشكل داشت و تا وقتى كه اين مساله در ساختار وجود دارد مشكلات هم همچنان با ما خواهد بود زيرا فرماندهى در ميان دستان يك نفر است .
پزشكيان در ارتباط با سياست دولت و رابطه اش با برجام اظهار كرد :واقعاً جاى سوال دارد كه اگر برجام را نپذيريم چه برنامه و استراتژى داريم و اگر قبول نكنيم چه ميزان ضرر اقتصادى وارد مى شود من آن زمان هم گفتم يك هزار ميليارد ضرر مى رسد كه عده اى آنچنان مرا مسخره كردند و به من خرده گرفتند كه مجبور شدم جلسه را ترك كنم پزشكيان ادامه داد خروج از برجام اگرچه براى ما راحت است ولى اگر استراتژى نداشته باشيم حتما امريكا همه را جلوى ما و بر عليه ما متحد مى كند ولى در نهايت من مخالف خروج هستم و همچنين اگر برجام را قبول نمى كرديم امريكا قطعنامه هاى زيادى را بر عليه ما بسيج مى كرد ولى پس از برجام حتى يك قطعنامه بر ضد ما به شوراى امنيت ارسال نشد و فقط فشار امريكا روى ماست و اگر خواسته باشيم در مقابل قلدرى ايستادگى كنيم بايد با وحدتى منسجم و فرماندهى واحد يعنى رئيس جمهور با اختيارات تام داشته باشيم و همه مطيع او باشند
پزشکیان نخواسته است که مستقیما دخالتهای نهاد رهبری را ایجاد نهاد اقتصاد موازی مطرح کند که سیستم اقتصادی کشور را با خطرهای جبران ناپذیری مواجه ساخته است .