تفسیر خبر پنجشنبه 10 بهمن

با آمدن دولت حسن روحانی آیا تغییرات بنیادی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در جامعه پدید آمده است؟ در عرصه اقتصادی گزارش ها حاکی از آن است که گشایشی در سفره مردم پدید نیامده و فاصله ها میان فقیر و غنی همچنان برقرارتر می شود. از بابک زنجانی هر چند هر از گاهی خبری به گوش می رسد اما از باندی که پشت او بوده هیچ خبری نیست. در عرصه حقوق بشر اعدام ها همچنان ادامه دارد و در طی چند ماه دولت حسن روحانی اعدام ها در زمان مشابه با سال های پیش دست کم دو یا سه برابر شده است، و آنچه که حسن روحانی در کنفرانس داووس گفت آیا حقیقت است و یا سخنرانی بود برای جلب توجه دولت های غربی. این موضوعات محور بحث و بررسی برنامه امشب تفسیر خبر خواهد بود. میهمانان این شماره از تفسیر خبر خانم اختر قاسمی روزنامه نگار در آلمان و آقایان فرد صابری تحلیلگر سیاسی در سوئد و عبدالکریم میرفرد فعال حقوق بشر در ترکیه هستند. با ما همراه باشید و در گفتگوها شرکت کنید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید