چالشهای حکومت در کاهش اعتماد مردم

دکتر عماد افروغ نماینده سابق مجلس هفتم و جامعه شناس سياسى طى يك مصاحبه مطبوعاتی در خصوص كاهش اعتماد مردمى به ساختار حکومتی وگسترش قطبی شدن فضا سخن گفته است. افروغ براين اعتقاد است كه گروه هاى مختلف سياسى در تلاشند براى اينكه شانس خود را در انتخابات افزايش دهند فضای جامعه را قطبى كنند وبا اين كه شعارهاى اين گروه ها بسيار با هم فرق دارد ولى الگوى رفتارى هردو يكسان وشبيه هم است و مشكل ما هم اين است كه شعار مشاركت مردمى سر مى دهيم ولى ظرف مورد نياز را براى ايجاد اين مشاركت فراهم نمى كنيم. افروغ در ادامه ى بحث خود بامطرح كردن اين موضوع كه چرا در مناسبتها و روزهاى خاص انقلابى همچون 22بهمن 13آبان همواره سخن از لزوم مشاركت عمومى در بين بوده و حتى اين مردم مشاركت كننده به عنوان سرمايه و ثروت ملى قلمداد گشته اند ولى سوال مهم اينجاست كه چرا رويكرد آن در قبال جامعه همواره به دو قسمت پيش و بعد تقسيم مى شوند و با هم يكسان نيستند .اصولاً پيش از راهپيمايى ها يك آزادى نسبى بر قرار مى شود و قشرهاى گونه گون مردم از هر طبقه اى و با هر شكلى حاضر مى شوند اما بعد از اتمام مراسم باز هم همان خط كشى هاى معمول در چارچوب اعمال مى گردد
و همين موضوع براى عموم مردم دوگانگى بوجود مى آورد و باعث مى شود مردم در مقابل رفتارها واكنش نشان داده و اين رفتارها را ظاهرى و دروغين بنامند .عماد افروغ همچنین گفت انتخابات يكى از ظرف هايى است كه داراى سطوح مختلف مى باشد و اين ظرفها هم بايد به شكلى طراحى و سطر بندى شود كه با فيلترهاى گوناگون برخورد ننمايد . افروغ تاكيد كرد اگر چنان چه مى خواهيد مشاركت اقتصادى داشته باشيد حتما بايد به مردم قابليتها و ظرفيت هايشان توجه داشته باشيد .افروغ در پايان خطاب به مسولين تاكيد داشت اگر مى خواهيد يك گفتمان اجتماعى خوب صورت بگيرد بايد بين نخبگان و رجل سياسى باشد. اصول گرايان و اصلاح طلبان بايد بر سر اصول و مبانى و معيارهاى اصولگرايى و اصلاح طلبى باهم اتفاق نظر داشته باشند