احمد شيرزاد وپیش بینی مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس

احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم از فعالین اصلاح طلب در مصاحبه ای به مسیله انتخابات مجلس و نحوه مشارکت مردم پرداخته است. وی درباره ى رد صلاحيت ها از سوى شوراى نگهبان که عمدتا متوجه اصلاح طلبان بوده میگوید كه دراين انتخابات نه تنها اصلاح طلبان بلكه دامنه رد صلاحيت ها اصول گرايان را هم دربرخواهد گرفت او گفت بنده پيش بينى مى كنم در مجلس پيش رودو گانه اى با عنوان اصولگرا -اصلاح طلب را بسيار كمتر مشاهده خواهيم كرد .وی در همين زمينه و در ارتباط با دو جريان اصلاح طلب و اصول گرا براى حضور در مجلس آينده گفت پيش بينى من اين است كه مردم در انتخابات شبيه يك معجزه با حضور ناگهانى خود همه را غافلگير مى كنند مشاركتى كه آنقدر ناگهانى است كه هيچ كس باورش نمى شود در حاليكه كسى حتى فكرش را هم نمى كرد اين چنين شود و مانند گذشته که همين باعث شد خيلى از معادلات به هم بريزد. شيرزاد در ادامه به موضوع ائتلاف به ويژه در موضوع انتخابات ابراز داشت تصور مى كنم ائتلاف يك ضرورت گريز ناپذير است و گريختن از ائتلاف براى اصلاح طلبان بدين معنى است كه بدون هيچ زحمتى اصول گرايان كرسى هاى پارلمان را مال خود مى كنند و شكستى براى اصلاح طلبان محسوب مى گردد. البته آنها اصول گرايان معمولى نیستند بلكه تندرو ترين طيف اصوالگراخواهد بود .شيرزاد معتقد است به دليل رقابت تنگا تنگ با اصول گرايان ناچاريم كه دست به دست هم بدهيم و ائتلاف كنيم و يادمان باشد در صورتى مى توانيم ائتلاف كنيم كه در واقع همه بايد گذشت كنند و ساختار و قالب مشخصى در رسيدن به يك توافق موجود باشد وی گفت مجموعه ى اقتدارگرايان كه از تندرو ترين طيف اصول گرايان به حساب مى آيند يحتمل در پى چيدمان نيرو از ميان اشخاص پيرامونى كاملا ناشناخته مى باشد ومیخواهند با مديريت سراسرى آنها را از طريق آن حوزه ها وارد مجلس كنند .شيرزاد به توصيه ى مهندس صفايى فراهانى كه چندى پيش گفتن بودند بايد بين بد و بدتر انتخاب نكنيم يا منتظر فرش قرمز باشيم ، اظهار داشت :كه بنده موافق اين فرمايش نيستم من اگر بتوانم نه تنها موافق نيستم بلكه اگر بتوانم نه فقط ميان بد و بدتر كه بين بدتر و بدترين و خيلى بدتر ايفاى نقش مى كنم تا پيروزى از آن ما شود .شيرزاد در پايان ضمن تاكيد بر ائتلاف اصلاح طلبان فرار از آن را تقديم مجلس به اصولگرايان دانست و همچنين تاكيد كرد كه جريان اصلاحات بايد با هم متحد شوند و از هم اكنون اصلاح طلبان بايد تلاش كنند تا مثل هميشه در اين انتخابات و ائتلافات پيروز ميدان شوند
بنظر میرسد که اختلاف عمیقی در میان اصلاح طلبان در مورد نحوه مشارکت در انتخابات مجلس وجود دارد که در مصاحبه های افراد منتسب به این جریان بروز و ظهور میکند . حاکمییت هم بدنبال ان است که با ایجاد شکاف در میان اصلاح طلبان انتخابات مجلس را به پیش ببرد و یک مجلس مطمین را شکل دهد.