سفیر پنجشنبه 10 بهمن

رومیان اولین کسانی بودند که واژه سیرک را به کار بردند، در آن زمان به محوطه وسیعی که محل نمایش‌های مهیجی همچون اسب دوانی،اکروبات، مسابقه ارابه رانی و کشتی بود سیرک گفته می‌شد. نوع جدید سیرک از سدهٔ ۱۷۰۰ میلادی آغاز به کار کرده‌است. برای آشنایی بیشتر با تاریخچه پیدایش سیرک در این شماره از سفیر با ما همراه باشید.

دانلود