پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۵ مرداد

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای محمد رضا شاهید همکار و خبرنگار ایران فردا خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با مسائل مهم و رویدادهای داخلی و منطقه ای بخصوص رویکرد فرانسه به بحران کنونی ایران به تبادل نظر خواهیم پرداخت.با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو