سازهای ناکوک گوش نواز نیستند – بخش سی و پنجم

ویژه برنامه سازهای ناکوک گوش نواز نیستند از  تلوزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

دانلود

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان برنامه آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و…

ایران: همبستگی ملی علیه احکام اعدام میهمانان: خانم مهناز شیرالی و آقای سعید بشیرتاش در بخش پایانی: آقای مهدی از تهران چهارشنبه ۲۵ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا…