تفسیر خبر سه شنبه 8 بهمن

سی و پنج سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد، مردم در ایران به کجا رسیده اند؟ آیا زنان ایرانی به حقوق بیشتری دست یافته اند یا آنجه را پیش از انقلاب در عرصه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی داشتند از دست داده اند؟ آیا اقتصاد ایران آنگونه که پیش از انقلاب توسط انقلابیون تعریف می شد که وابسته بود از وابستگی رهایی یافته و ایران به اقتصادی مستقل دست یافته است؟ آیا نسل جوان ایرانی آینده ای روشن تر از همسن های خود در پیش از انقلاب دارد؟ در این برنامه نگاهی می اندازیم به ایران زیر سلطه ولایت فقیه. میهمانان این شماره از تفسیر خبر آقایان ناصر محمدی روزنامه نگار در لندن و اردوان روزبه روزنامه نگار و مدیر و سردبیر رادیو کوچه در واشنگتن هستند. با ما همراه باشید و در بخش نظرات در گفتگوها شرکت کنید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید