تفسیر خبر دوشنبه 7 بهمن

سی و پنج سال پس از انقلاب اسلامی مردم ایران به کجا رسیده اند؟ آیا آنچه که آیت الله خمینی در فرانسه به مردم وعده داده بود عملی ساخت؟انقلاب چه دستاوردهایی برای مردم و نسل های آینده ایران داشته است؟ایران در چه مرحله ای بود که انقلاب اسلامی بر آن مستولی شد؟ چه کسانی و چه نیروهایی در انقلاب دست داشتند و اهداف خود را دنبال می کردند؟ مردم ایران در پی انقلاب اسلامی با رهبری آیت الله خمینی و با دستیاری بسیاری از جمله دکتر ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده و گروه های چپ و راست و جبهه ملی ایران به رهبری سنجابی به کجا رسیدند و چرا هشدار های دکتر شاپور بختیار ناشنیده ماند؟این موضوعات محور بحث و بررسی برنامه امشب تفسیر خبر خواهد بود. میهمانان این شماره از تفسیر خبر آقایان پرویز دستمالچی کارشناس مسائل سیاسی و کارشناس قانون اساسی و تحلیلگر سیاسی در آلمان و احمد ملکی دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز در پاریس هستند. با ما همراه باشید و در گفتگوها شرکت کنید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید