وزیر خارجه ایران و سیاست عدم مداخله در تغییر نظامهای سیاسی

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ با اشاره به اینکه اگر توافق برجام برای اروپایی‌ها مهم است باید برای آن سرمایه‌گذاری کنند تاکید کرد در یک توافق چندجانبه نمی‌توان یک جانبه پایبند بود. ظریف افزود اروپایی‌ها در توافق متعهد شده‌اند که روابط تجاری ایران با جهان عادی شود و با وجودی که می‌دانستند امریکا توافق را ترک می‌کند متعهد شدند که ایران مجاز به فروش نفت است و پول آن باید به کشور باز گردد و کشتیرانی و بیمه داشته باشد، اما در حال حاضر هیچدام از اینها  را ندارد. وی خاطرنشان کرد در توافق سازوکاری وجود دارد که اگر آنها به تعهدات‌شان عمل نکردند جمهوری اسلامی بتواند تعهدات خود را کاهش دهد تا آنها به تعهدات خود عمل کنند. وی تاکید کرد اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند ایران به غنی‌سازی ادامه خواهد داد، اما در عین حال اظهار داشت جمهوری اسلامی قصد تولید تسلیحات هسته‌ای ندارد، چون اگر چنین قصدی داشت آن را پیش از این انجام داده بود. وی همچنین خاطرنشان کرد که اظهارات او درباره برنامه موشکی ایران به اشتباه تعبیر شده است. ظریف گفت او در اظهارات قبلی گفته است مشکل 16 میلیارد دلاری نیست که جمهوری اسلامی در زمینه دفاعی هزینه می‌کند، بلکه مشکل 67 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عربستان و 22 میلیارد سرمایه‌گذاری تسلیحاتی اماارات متحده عربی است که منطقه را مشتعل کرده و باید متوقف شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره مذاکره با امریکا گفت این امریکاست که میز مذاکره را ترک کرده است. ظریف در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که درباره تک تک عبارات توافق ۱۵۰ صفحه‌ای برجام گفتگو شده است، اظهار داشت این توافق بر اساس بی‌آعتمادی شکل گرفته و به همین دلیل روی تک تک جملات آن برنامه‌ریزی شده است. رئيس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی توانایی بستن تنگه هرمز را دارد گفت جمهوری اسلامی توانایی این کار را  دارد اما این کار را نمی کند. چون نقش مهمی در تامین امنیت آن دارد. وی همچنین در واکنش به اظهارات مدیر بلومبرگ خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی نه قصد تغییر حکومت در عربستان را دارد و نه قصد مداخله در سرنوشت فلسطینی‌ها و ریختن یهودی‌ها در دریا. ظریف گفت در تمام این موارد خود مردم این کشورها هستند که باید تصمیم‌گیری کنند.بر خلاف آنچه که ظریف می گوید جمهوری اسلامی بارها از نابودی اسرائیل و حاکمان خبیث سعودی سخن گفته و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند که حرمین شریفین باید از زیر سلطه جاکمان سعودی آزاد شوند. جمهوری اسلامی بارها از نابودی اسرائیل سخن گفته و احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بارها از محو اسرائیل از روی نقشه جهان سخن گفته بود. آیت‌الله خامنه‌ای هم پیش‌بینی کرده است که اسرائیل تا بیست سال دیگر نابود خواهد شد. همه این اظهارنظرها در کنار حمایت‌های آشکار جمهوری اسلامی از فلسطینی‌ها و اظهارات آشکار مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه این کشور به صراحت از فلسطینی‌ها دفاع می‌کند، جمهوری اسلامی را به کشوری تبدیل کرده که خواستار نابودی اسرائیل و سرنگونی حکومتهای منطقه است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ با اشاره به اینکه اگر توافق برجام برای اروپایی‌ها مهم است باید برای آن سرمایه‌گذاری کنند تاکید کرد در یک توافق چندجانبه نمی‌توان یک جانبه پایبند بود. ظریف افزود اروپایی‌ها در توافق متعهد شده‌اند که روابط تجاری ایران با جهان عادی شود و با وجودی که می‌دانستند امریکا توافق را ترک می‌کند متعهد شدند که ایران مجاز به فروش نفت است و پول آن باید به کشور باز گردد و کشتیرانی و بیمه داشته باشد، اما در حال حاضر هیچدام از اینها  را ندارد. وی خاطرنشان کرد در توافق سازوکاری وجود دارد که اگر آنها به تعهدات‌شان عمل نکردند جمهوری اسلامی بتواند تعهدات خود را کاهش دهد تا آنها به تعهدات خود عمل کنند. وی تاکید کرد اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند ایران به غنی‌سازی ادامه خواهد داد، اما در عین حال اظهار داشت جمهوری اسلامی قصد تولید تسلیحات هسته‌ای ندارد، چون اگر چنین قصدی داشت آن را پیش از این انجام داده بود. وی همچنین خاطرنشان کرد که اظهارات او درباره برنامه موشکی ایران به اشتباه تعبیر شده است. ظریف گفت او در اظهارات قبلی گفته است مشکل 16 میلیارد دلاری نیست که جمهوری اسلامی در زمینه دفاعی هزینه می‌کند، بلکه مشکل 67 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عربستان و 22 میلیارد سرمایه‌گذاری تسلیحاتی اماارات متحده عربی است که منطقه را مشتعل کرده و باید متوقف شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره مذاکره با امریکا گفت این امریکاست که میز مذاکره را ترک کرده است. ظریف در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که درباره تک تک عبارات توافق ۱۵۰ صفحه‌ای برجام گفتگو شده است، اظهار داشت این توافق بر اساس بی‌آعتمادی شکل گرفته و به همین دلیل روی تک تک جملات آن برنامه‌ریزی شده است. رئيس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی توانایی بستن تنگه هرمز را دارد گفت جمهوری اسلامی توانایی این کار را  دارد اما این کار را نمی کند. چون نقش مهمی در تامین امنیت آن دارد. وی همچنین در واکنش به اظهارات مدیر بلومبرگ خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی نه قصد تغییر حکومت در عربستان را دارد و نه قصد مداخله در سرنوشت فلسطینی‌ها و ریختن یهودی‌ها در دریا. ظریف گفت در تمام این موارد خود مردم این کشورها هستند که باید تصمیم‌گیری کنند.بر خلاف آنچه که ظریف می گوید جمهوری اسلامی بارها از نابودی اسرائیل و حاکمان خبیث سعودی سخن گفته و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند که حرمین شریفین باید از زیر سلطه جاکمان سعودی آزاد شوند. جمهوری اسلامی بارها از نابودی اسرائیل سخن گفته و احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بارها از محو اسرائیل از روی نقشه جهان سخن گفته بود. آیت‌الله خامنه‌ای هم پیش‌بینی کرده است که اسرائیل تا بیست سال دیگر نابود خواهد شد. همه این اظهارنظرها در کنار حمایت‌های آشکار جمهوری اسلامی از فلسطینی‌ها و اظهارات آشکار مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه این کشور به صراحت از فلسطینی‌ها دفاع می‌کند، جمهوری اسلامی را به کشوری تبدیل کرده که خواستار نابودی اسرائیل و سرنگونی حکومتهای منطقه است.