گلگشت با حسین حجازی یکشنبه 6 بهمن ماه

در این شماره از برنامه حسین حجازی گفتگوی مفصلی دارد با دکتر جمشید اسدی اقتصاددان دانشگاه امریکایی پاریس. وی کتابها و مقالات متعددی در مورد اقتصاد به زبانهای انگليسی، فارسی و فرانسه نوشته، از اقتصاد دانان معتقد به خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و کار آفرين است.

یوتیوب دانلود