ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 6 بهمن

همراه با مهران میرزایی مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان در هفته گذشته. در این برنامه نیز مانند هفته های گذشته گزارش های مفصلی از محمدرضا شاهید خبرنگار تلویزیون ایران فردا در فرانسه و همچنین مهیستان بختیاری خبرنگار ایران فردا مستقر در ترکیه تقدیم حضورتان خواهیم کرد. با ما همراه باشید

یوتیوب دانلود