هنر معاصر – کاز (برایان دانلی) – بخش اول

کاز نام هنری هنرمند معروف آمریکایی برایان دانلی است که در ساخت مجسمه‌های بزرگ مهارت دارد؛ مجسمه‌هایی که گاهی ارتفاعشان تا بیشتر از ده متر می‌رسد.

دانلود