001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

هنر معاصر – کاز (برایان دانلی) – بخش اول

کاز نام هنری هنرمند معروف آمریکایی برایان دانلی است که در ساخت مجسمه‌های بزرگ مهارت دارد؛ مجسمه‌هایی که گاهی ارتفاعشان تا بیشتر از ده متر می‌رسد.

دانلود