ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 5 بهمن

با فریبا شیرازی خواهیم بود در ایران و جهان در هفته ای که گذشت. این برنامه اختصاص دارد به نشست ژنو 2 که برای خاتمه دادن به جنگ داخلی سوریه روز چهارشنبه دوم بهمن ماه در منترو سوئیس آغاز به کار کرد بحرانی که تا کنون بیش از 130 هزار قربانی گرفته و میلیون ها نفر را آواره و بی خانمان کرده است . برای بررسی نقش ایران در بحران سوریه و تاثیر حضور و یا عدم حضورش بر نتایج این نشست گفتگو می کنیم با آقایان محمد رضا حیدری و احمد ملکی دو دیپلمات پیشین . با ما همراه شوید و در این گفتگو با نوشتن نظراتتان مشارکت نمایید .

یوتیوب دانلود