پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۴ تیر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست .

دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان در نامه ای به ابراهیم رئیسی آیت الله قاتل، مردی که حداقل ۵ هزار نفر را در سال ۶۷ کشته است ،در نامه ای به او گفته است آیین نامه ۴۷ دادرسی اجرای آیین نامه کیفری را لغو کنید ، این آیین نامه نظارت میکند بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام ، البته آنهایی که داوطلب میشوند، ولی در جنگ بدستور خمینی خونشان را هم میگرفتند، حتی سندش منتشر شد خون میکشیدند . ایرج فاضل میگوید این کار سابقه بسیار ناخوشایند و مزموم دارد پیوند اعضای محکوم به اعدام آبروریزی است و کار  احترام بر انگیز پیوند اعضا را زیر سئوال میبرد. چینی ها هم قبلا میکردند مفصل ولی محکومیت جامعه بین المللی باعث شد دست از این کار بر دارند ولی جمهوری جهل و جور و فساد هنوز این کار را انجام میدهد.

خبر دیگر هم انگلیس ها یک نفت کش غول پیکر ایران را توقیف کرده است .

دکتر نوری زاده: سالها پیش شما یک نامه مشترکی با جمعی از فعالین داخل کشور و فعالین خارج کشور باهم منتشر کردید و برای اولین بار بود که این دیوار داخل و خارج را که بعد از کنفرانس برلین که رژیم موفق شد که مستحکمش کند شما زدید فرو ریختید ، این اعلامیه ۱۴ نفره هم که آمد بنظر من یک نوع تداوم با آن است  خواستم سئوال کنم بعنوان یک پژوهشگر و فعال سیاسی  آیا فضا را امروز بهتر نمی بینید برای یک همکاری مشترک بین داخل و خارج ؟؟

دکتر کردوانی: دقیقاً !! همانطور که فرمودید هفت نفر در خارج و ۸ نفر در داخل ایران از جمله دوتن از امضاء کنندگان یعنی آقای دکتر ملکی و آقای نوری زاد هم در همین بیانیه ۱۴ نفر هستند ، ما یک بیانیه مشترکی دادیم در خارجکه دوستان عزیزمان مهندس شریعت مداری و خانم شیرین عبادی و این دوستان بیانیهه ما را که آنزمان نوشتیم و برای نخستین بار بود !!و این مرز بین داخل و خارج را شکستند ، آنجا هم ما بحثمان این بود در واقع این حکومت اصلاح پذیر نیست و بر ایاس یک تجربه چهل ساله ، و مجموعه فعالیت های ملت ایران خواه از سوی اصلاح طلبان ویا دیگر کسانی که خیر اندیش بوده اند و تصور میکرده اند با اصلاحاتی این حکومت تغییر بکند ، یا این حکومت جایش را به حکومتی بدهد که حقوق مردم در آن رعایت بشود در همانجا دیدیم که چنین چیزی غیر ممکن است و جالب است که در آن اعلامیه و کسانی که امضاء کرده بودند از اصلاح طلبان بنام گذشته ایران بودند از آقای قدیانی ، کدیور که خودشان در ایران جزو پرچم داران اصلاحات بودند الان هم همین اعلامیه ای که شما اشاره فرمودید که از سوی ۱۴ نفر امضاء شده نشان میدهد که وضع جامعه ایران خیلی تغییر کرده است ، و این به معنای نفی شهامت مدنی این دوستان بزرگوار نیست بهر جهت هر قدر که تغییر کرده باشد خطر بسیاری متوجه این چهار ده عزیز خواهد بود و ما باید همیشه گوش به زنگ باشیم و همیشه باید کاری کنیم که این دوستان از خطرات حکومتی مصون باشند تا آنجا که در توان ما است با بسیج جهانی و تماس با سازمانهای حقوق بشری، و من فکر میکنم که کار بسیار مهمی است شما در بین این چهار ده نفر کسانی را میبینید که از لحاظ بین المللی اصلا شناخته شده نیستند تا در میان اپوزیسیون ایران انسانهای خیلی ساده ای بوده اند و بر مبنای حس آزادی خواهیشان بوده است ، آقای خواستار و سپهری که سابقه فراوانی در مبارزات صنفی معلمان دارم ولی کسانی مثل مادر زنده یاد ستار بهشتی یا آقای احمدی راغب در میان اپوزیسیون شناخته شده جامعه بعنوان شخصیت های سابقه دار نیستند و این از قدر و منزلت این دوستان نه تنها کم نمیکند بلکه اضافه میکند که نشان میدهد یک حرکت سیاسی در سطح جامعه این حرکت نمود های خودش را دارد .

دکتر نوری زاده: از این نظر کاملا درست است در این حال این چهره های ناشناخته این نکته را نشان میدهد الان این مخالفت به عمق این جامعه رفته است ، و دیگر رژیم نمیتواند فکر کند که من شیش تا مخالف دارم و آنها را از بین میبرم ، قتلهای زنجیره ای میکنم سکوت میکنند ، شما ببینید رژیم در خارج از کشور با قتل زنده یاد بختیار بعد از قاسملو اپوزیسیون پاریس را فلج کرد ، دو سه تن از فعالان به امریکا رفتند یا سکوت کردند و فضا را رژیم موفق شد عوض کند و یا آنچه در جریان میکونوس و برلین رخ داد ضربه سنگینی بود و حتی دوستان در داخل جرات صحبت با ما را نداشتند یعنی این شهامتی که در جامعه پیدا شده ، رژیم وحشی است و همچنان آدمکش است، ولی به نظر من دریافتند که هیچ راهی بغیر از این ندارند که خودشان به پا خیزند خودشان دعوت کنند و الا  از شر این رژیم رهایی نیست البته نقش شماها و رسانه ها هم خیلی موثر بوده است و این نقشی که دائم این آگاهی را به مردم برساند و مردم متوجه بشوند آقای سپهری یک قاتلی را که از زندان فرستاده بودند که برود او را بزند این به گوش مردم باید برسد و منظور این است که آیا نرسیده ایم به آنجا که حالا سمینار، نشست ولو اینترنتی از داخل و خارج داشته باشیم که مردم تجلی این همصدایی را ببینند …………

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو