تفسیر خبر پنجشنبه 3 بهمن

با میهمانان این شماره از تفسیر خبر آقایان ناصر محمدی روزنامه نگار در استودیو و حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی در سوئد با شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت بر اعدام هفت نفر دیگر در کرمانشاه و ابراز نگرانی کمیته ویژه سازمان ملل متحد در مورد افزایش اعدام ها در ایران، دیدار حسن روحانی با نمایندگان شرکت های نفتی در حاشیه کنفرانس داووس در ژنو، و ادامه کنفرانس ژنو دو در سوریه که علارغم بی نتیجه ماندن همچنان ادامه دارد، مرگ جوان دستفروش در ایران و تاکیدی دوباره بر بی آینده بودن جوانان ایرانی در جمهوری اسلامی و پیامدهای لغو بخش بزرگی از تحریم ها علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید و در بخش نظرات در گفتگوها شرکت کنید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از صریق پلیر زیر بشنوید