پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 2 بهمن

سلام به شما یاران نازنین ایران فردا ، پنجره ای رو به خانه پدری امروز را آغاز می کنیم با شعری زیبا از دکتر علیرضا نوریزاده . امروز نیز روزشمار انقلاب را ادامه می دهیم و در بخش نخست از برنامه به بازگویی وقایع تاریخی بهمن ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت خواهیم پرداخت . در قسمت دوم برنامه ابعاد تازه ای از ماجرای ربوده شدن عباس یزدانپناه و توطئه های رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده شرکت کرسنت پترولیوم می پردازیم . با ما همراه شوید و نظراتتان را برایمان بنویسید .

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید