شاهدان تاریخ – دختران کاشی کار افغان در اصفهان – دوشنبه ۲۷ خرداد

ویژه برنامه شاهدان تاریخ از تلوزيون ایران فردا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب