پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 1 بهمن

پنجره ای رو به خانه پدری امروز را با شعری زیبا از دکتر علیرضا نوریزاده آغاز می کنیم ، با شروع ماه بهمن تصمیم داریم تا با مرور روزهای بهمن سال پنجاه و هفت برای بسیاری از سوال های بی جواب مانده تاریخیمان در خصوص چگونگی شکل گیری انقلاب ایران پاسخی بیابیم . در بخش نخست برنامه امروز این روز شمار را آغاز می کنیم . در قسمت دوم برنامه و در بخش نگاهی به تحولات ایران و منطقه ابتدا به نتایج نهایی مذاکرات ژنو می پردازیم و مفاد مندرج در این قرارداد را مورد تحلیل قرار می دهیم و سپس به واکنش های متفاوت جناح ها ی قدرت در رژیم جمهوری اسلامی نسبت به این توافقات خواهیم پرداخت . در ادامه مسئله کنفرانس صلح سوریه و کشمکش های ما بین طرف های مختلف بر سر دعوت و یا عدم حضور ایران در این اجلاس مورد بررسی و تفسیر قرار خواهد گرفت . با ما همراه شوید و در این مباحث با نوشتن نظراتتان مشارکت کنید .

یوتیوب دانلود