کوچ ایرانیان قسمت پانزدهم یکشنبه 29 دی

در آستانه سالگرد انقلاب ۵۷ مردم ایران مروری خواهیم داشت بر رخدادهای انقلاب و گفتگویی داریم با دکتر امیر ارصلان افشار رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی و آقای یوسفی اشکوری روحانی سابق و پژوهشگر، همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین نطق پادشاه ایران و گفته های احمد بنی احمد نماینده مجلس شورای ملی. با ما همراه باشید و دیدگاه های خود را در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه با دیگران به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود