چهارسو شنبه 28 دی

همراه با روشنک در چهارسوی این هفته ابتدا نگاهی داریم به اجرای نمایش دوست کافکا به کارگردانی حسن جودکی در کافه تریای تئاتر شهر تهران، در بخش نگارخانه به مناسبت برپایی نمایشگاه هنر سقاخانه ای در موزه هنرهای معاصر تهران به بررسی جنبش سقاخانه و هنرمندان شاخص این مکتب هنری می پردازیم همین طور به مناسبت درگذشت رضا مرزبان روزنامه نگار، نویسنده و شاعر تبعیدی نگاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار این پیشکسوت حرفه روزنامه نگاری در ایران، در ادامه برنامه دفتر شعرهای زنده یاد محمد مختاری شاعر نوپرداز و از قربانیان قتل های زنجیره ای را ورق زده و چند سروده او را خواهیم شنید. در بخش کتاب نیز به معرفی رمان خوشه های خشم نوشته جان اشتاین بک که چاپ دوم آن به تازگی در ایران منتشر شده می پردازیم و در بخش پایانی برنامه ترانه ای از سعاد ماسی خواننده، ترانه سرا و گیتاریست جوان الجزایری و یکی از چهره های مطرح موسیقی امروز دنیای عرب را خواهیم شنید. با ما همراه باشید.

دانلود