زیر آسمان پاریس شنبه 28 دی

همراه با محمدرضا شاهید سفر خود را آغاز میکنیم به زیر آسمان پاریس. این برنامه اختصاص دارد به حکایتی استثنایی از عشق و وسوسه آن، گزارشی از تئاتر سالومه اثر اسکار وایلد که برداشتی است از کتاب مقدس و نمایشنامه ای موزیکال است با بازی درخشان حمید جاودان که سکوت و نگاه او بخشی از بازی اوست. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود