سرزمین ما شنبه 28 دی

در این شماره از سرزمین ما به دو منطقه از ایران می پردازیم و ویژگی های آنها را مورد توجه قرار می دهیم، در نیمه نخست برنامه به خراسان بزرگ زادگاه شاعران بزرگ می رویم که برای آشنایی بیشتر با این شهر گفتگویی خواهیم داشت با آقای اردوان روزبه روزنامه نگار، مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه که زادگاه ایشان خراسان است، در ادامه سری به مسجد سلیمان میزنیم و گفتگویی با آقای فریدون علوی خواهیم داشت. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود