ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 28 دی

با فریبا شیرازی خواهیم بود در ایران و جهان در هفته ای که گذشت. این برنامه اختصاص دارد به گفتگوهای هسته ای ایران و گروه 1+5 که برای بررسی و تحلیل دقیق تر توافقنامه ها گفتگویی خواهیم داشت با دکتر رضا تقی زاده کارشناس مسائل هسته ای و استاد دانشگاه گلاسکو، همچنین گزارش هایی هم خواهیم داشت از آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ای ایران. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود