شاهنامه با گردآفرید – پادشاهی خسرو پرویز

بخش دویست و هشتاد و هفت: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی