در جستجوی معنا پنجشنبه 26 دی

تغییر نگرش، برداشت و باورهای غلط، موضوع برنامه پنجشنبه 26 دیماه “درجستجوی معنا” است. در این برنامه به برخی از موضوعاتی که سبب تغییر ذهن در انسان میشوند میپردازیم. بدلیل آنکه موضوع هر برنامه به نوعی ادامه برنامه قبلی است، توصیه میشود آنها را به ترتیب پخش ملاحظه کنید. با ما همراه باشید.
بینندگان خوب و محترم، انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و حتما “تشویق” های شما در بهبود این برنامه موثر است. در انتظار شنیدن از شما هستیم.

یوتیوب دانلود