مرغ سحر – قسمت سی و نه – سه شنبه ۳ اردیبهشت

سری جدید برنامه مرغ سحر در تلویزیون ایران فردا با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی ایران و جهان با ما همراه باشید و مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

ویژه برنامه ای با حضور علیرضا نوری زاده و میزبانی علیرضا میبدی. در این برنامه پیرامون برگزاری تظاهرات سکوت در زاهدان و ایذه در تداوم جنبش زن،زندگی،آزادی، سخنرانی یک روحانی…

نیمه نخست : هوای مرگ آفرین شهرهای بزرگ در ایران میهمان : دکتر نامدار بقايی یزدی نیمه دوم : موج اعدام ها در ایران میهمان : افشین نریمان دوشنبه 13…