001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی سه شنبه ۲۷ فروردین

در این برنامه همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با دکتر سیروس مشکی (حقوقدان). با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب