001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

ایران و جهان در هفته ای که گذشت یک شنبه 22 دی

همراه با مهران میرزایی مروری میکنیم بر مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان در هفته ای که گذشت. در این شماره از برنامه همچون روال پیشین گزارش های خبری خواهیم شنید از مهیستان بختیاری از ترکیه ومحمدرضا شاهید از فرانسه. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

یوتیوب دانلود