زیر آسمان پاریس شنبه 21 دی

همچون روال شنبه های پیشین سفر خود را آغاز میکنیم به زیرآسمان پاریس همراه با محمدرضا شاهید. در ابتدا از دیده ها تا شنیده ها را با وی مرور خواهیم کرد و سپس به اتفاق به دیدن خانم فریبا هشترودی نویسنده ، پژوهشگر و فعال حقوق بشر میرویم ، البته در این دیدار به جز صحبت در ارتباط با 2 کتاب جدید خانم هشترودی که اخیرا به ویترین کتابفروشی های فرانسوی افزوده شده است ، با او در ارتباط با پدرش، پروفسور محسن هشترودی اندیشه‌ور و نامدار‌ترین ریاضیدان معاصر ایران گفتگویی خواهیم داشت. این سفر را از دست ندهید و دوستان خود را نیز به همراه بیاورید.

پس از دیدن برنامه شما میتوانید به اتاق گفتگوهای تلویزیون ایران فردا در زیر همین پست بپیوندید و دیدگاه خود را  با دیگران به اشتراک بگذارید. علاوه بر این ما از طریق شماره پیام گیر تلویزیون ایران فردا نیز آماده دریافت نظرات و دیدگاه های شما نازنینان هستیم.

شماره پیام گیر تلویزیون ایران فردا

001-818-900-9945

یوتیوب دانلود