001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

شبی با اردشیر زاهدی به همراه دکتر علی رضا نوریزاده

شما را به دیدن گفتگوی دکتر علی رضا نوریزاده با اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی دعوت مینماییم. اردشیر زاهدی فرزند سپهبد فضل الله زاهدی و همسر سابق شهناز پهلوی(نخستین فرزند شاه فقید ایران) است. وی هم اکنون بازنشسته و در شهر لوزان سوییس زندگی میکند.
اردشیر زاهدی سابقه حضور درخشان به عنوان سفیر ایران در بریتانیا و ایالات متحده امریکا را در کارنامه خود دارد. با ما همراه باشید و این ویژه برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب