شاهنامه با گردآفرید – مناظره بهرام چوبین و پرموده

بخش دویست و هشتاد و یک : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی