در جستجوی معنا پنجشنبه 19 دی

در برنامه پنجشنبه 19 دیماه “درجستجوی معنا”، ابتدا سخنی کوتاه پیرامون نگرش، برداشت و درک اشتباه از رویدادهای زندگی و دست آوردها و پیآمدهای آن خواهیم داشت و سپس با استیفن هاکینگ بیشتر آشنا می شویم. دانشمند معلول، که تاثیر فوق العاده‌ای بر روی درک ما از جهان هستی و قوانین طبیعت داشته و در عین حال بعنوان یک انسان، برای جهانیان، همکارانش و همچنین معلولین در همه جا مشوق و الهام بخش بوده است.
بینندگان خوب و محترم، انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و حتما “تشویقها” ی شما در بهبود این برنامه موثر است. در انتظار شنیدن از شما هستیم.

یوتیوب دانلود