تفسیر خبر پنجشنبه 19 دی

در برنامه امشب تفسیر خبر همچون شماره های پیشین، تفسیر و بررسی خواهیم کرد آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران در عرصه منطقه و بین المللی می گذرد. در ادامه نگاهی می اندازیم به گفته های آیت الله خامنه ای در ارتباط با مذاکرات میان تهران و آمریکا و اظهار بی اعتمادی به دولت آمریکا در جریان مذاکرات، در عرصه منطقه ای به اوضاع عراق و توجه محافل سیاسی کشورهای عرب به آن خواهیم پرداخت و سپس مشکلات اقتصادی ایران را مورد توجه قرار خواهیم داد، بحرانی که دولت می کوشد آن را از مردم پنهان نگه دارد اما ابعاد آن در زندگی روزمره مردم قابل رویت است. میهمانان امشب تفسیر خبر آقایان دکتر رضا تقی زاده کارشناس اقتصاد و امور بین الملل، محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز در نروژ و فرد صابری تحلیلگر سیاسی در سوئد هستند. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید