اخبار روزانه ایران و جهان پنجشنبه 19 دی

در این شماره از آنسوی خبر همچون روال پیشین ابتدا نگاهی می کنیم به مهمترین رویدادهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته می پردازیم و سپس  به توضیح و تفسیر اخبار از دریچه نگاه دکتر علیرضا نوریزاده . با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود