001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

از جمله رفتگان این راه دراز – شنبه ۳ فروردین

همراه با دکتر علیرضا نوریزاده در این برنامه یادی می کنیم از عزیزان از دست رفته در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی که امسال در میان ما نیستند. با ما همراه باشید.

یوتیوب