تفسیر خبر سه شنبه 17 دی

بیش از سه دهه از تاریخ انقلاب در چنین روزهایی ایران دچار هیجان انقلابی بود و در جنجال انقلاب مردی سخن گفت و ایرانیان را بر حذر داشت از آنچه که در راه است چنانچه مقاومت نکنند و او کسی جز دکتر شاپور بختیار نبود، می گفت اگر حکومت امروز دیکتاتوری است آنچه که در راه است به مراتب وخیم تر خواهد بود اما هشدارهای او ناشنیده ماند و حتی همراهان او در جبهه ملی نیز از او روی برتافتند و سر بر آستان آنکه از راه می آمد ساییدند. در این برنامه از تفسیر خبر نگاهی ویژه خواهیم داشت به سالگرد دولت سی و هفت روزه دکتر بختیار و آنچه که او گفت و ناشنیده ماند. میهمانان امروز برنامه آقایان ناصر محمدی روزنامه نگار در لندن، مهندس حمید ذوالنور از همراهان دکتر بختیار قبل و بویژه بعد از انقلاب در نهضت مقاومت ملی و امیررضا امیربختیار از اعضای جوان حزب ایران در پاریس هستند. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید