مرغ سحر – قسمت سی و چهارم – سه شنبه ۲۱ اسفند

سری جدید برنامه مرغ سحر در تلویزیون ایران فردا با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی ایران و جهان با ما همراه باشید و مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان برنامه آقای نوید…

سیزده بدر: دوری از نحس کرونا! میهمانان: خانم فاطمه ملکی و آقای حمید آصفی/ تهران و حمید/اراک چهارشنبه ۱۳ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح…