شاهنامه با گردآفرید – کشته شدن ساوه شاه و جادوگر

بخش دویست و هفتاد و هشت : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی