پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۷ اسفند

این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم . امروز روز هشتم مارس است و روز زن است و باید جامعه ما پوست بر اندازد که زمانی حجاب بر افکنده شد و احتمال اشک هم همراهش بود .روز زنان را گرامی میداریم و با کمال صداقت اعلام میداریم بانوان ایرانی ما مردان کاری نتوانستیم بکنیم و پشت سرتان راه افتادیم و قبول داریم که شما یک سرو گردن از ما بالا تر هستید. روزتان مبارک باد. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان گرامی برنامه آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست :

دکتر نوری زاده: آقای دکتر شما برای ۸ مارس به زنان ایران چه میگویید؟

دکتر کردوانی: ببینید تنها جایی که حکومت جمهوری اسلامی نتوانست پیروز بشود در حوزه زنان بود در همان اوائل انقلاب نخستین اعتراض اجتماعی که شکل گرفت از جانب زنان بود ، شما ببینید که تظاهراتی که پیش از انقلاب شده تا یک جاهایی زنان را میبینید و روی زنان جهت هایی که انقلاب پیدا کرد را ببینید، زنانی که حجاب ندارند و مثل امروز هستند و همچنین شما زنانی را میبینید که یا ذاتاً حجاب دارند یا به مصلحت حجاب دارند و در نخستین اعتراض آنها من هم در آنجا بودم برای حمایت از این زنان ، جالب بود که اکثر مردانی که در این تظاهرات بودند با هم احوالپرسی میکردند ، منظورم اینست که اینها همدیگر را میشناختند درواقع در کجا میشناختند اینها همه از اعضای کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بودند، بحث بر سر بد و خوب گفتن نیست ، باید دید در آن روزگار این درس بزرگیست برای ما ، یکی در دوران شاه و یکی در دوران بعد از انقلاب،و نگاه سازمانهای ایرانیبه حجاب زنان. شما فکر کنید چجوری میشود حکومتی موفق میشود چنین وضعیتی را برای جامعه زن ایرانی پیش بینی کند و به اجرا بگذارد آیا یک دلیلش این نیست که در دوران شاه درست است که زنان آزاد بودند و هر پوششی که انتخاب میکردند با همان پوشش بیرون میآمدند ولی چقدر زنان و چه سازمانهایی وجود داشت که در زمان شاه که زنان به حقوق خودشان آگاه شده باشند شما فقط زنانی را که در دانشگاه بودند را نبینید بخشهای دیگر جامعه را ببینید در بسیاری از شهرستانها زنان بدون حجاب نمیتوانستند بیرون بیایند، یعنی بدون چادر نمیتوانستند، در نتیجه من فکر میکنم که آن دستاوردی که زنان ایران در زمان شاه داشتند به اهمیتش پی نبرده بودند ، من خاطرات علم را میخوانم و یک سری علم به شاه میگوید که شاهزاده اشرف میخواهد فلان کار را بکند اما شاه میگوید هیچ لازم نیست ما که آزادی داده ایم به زنان برای چی اینها میخواهند سازمان زنان را نگه دارند؟ یعنی یک چیزی از بالا به زنان دادیم و در داخل باید خوشحال باشند این آگاهی اجتماعی را ندادند.

در مورد نداشتن حجاب و پوشش، کجازندگی میکنیم و دور و برمان چه کسانی هستند، خیلی از شهر های ما زنان بدون چادر بیرون نمیتوانستند بیایند . من نمیخواهم کار بزرگ رضا شاه را بگویک کار غلطی بوده شاید بزرگترین اشکال این بود که دولت باید حمایت میکرد از آزادی پوشش، نه اینکه دولت دستور بدهد چه چیزی باید پوشیده شود، هرچند با وضعیت امروز نمیتوان داوری تاریخی کرد اما باید به تاریخ مراجعه بکند و نقصهای امروز را ببیند در هر زمینه ای از جمله این کشف حجاب رضا شاه . اما بعداتجربه تاریخی به ما میگوید که اگر رضا شاه حجاب را آزاد کرده بود و اجبار در پوشش نبود شاید راحتتر ان در جامعه جا می افتاد . موضوع دوم اینکه اکثر سازمانها ی ایرانی بعد از انقلاب که توانی داشتند و میتوانستند با این مقابله بکنند آگاه نبودند که چه دارد بر سرشان میآید،

دکتر نوری زاده: من یک سئوال دارم به اعتقاد من کشف حجاب با تغییراتی که بعدش صورت میگیرد همانگی ندارد در آن سالهای دوران رضا شاه بهر حال اختلالات زن و مرد در جشنها و مراسم با قدرتی که رضا خان داشته باعث میشود که جامعه واکنشی نشان ندهد ، به گفته بهبودی خود رضا شاه میگفته که من دارم بی غیرتی میکنم و زن و دخترم را بی حجاب بیرون می آورم ولی برای آزادی ملت باید اینکار را بکنم، پس رضا شاه خودش هم تابع آن سنت های جامعه است، منتها دلش میخواهد این دریچه را باز کند . اما بعد از رضا شاه را من دارم به آنها نگاه میکنم مثلا جبهه ملی، در کنگره اش ببینید بعضی ها نسبت به تساوی زن و مرد اعتراض میکنند که همه تحصیل کرده هستند، نمیشود همه گناه ها را بگردن رضا شاه انداخت که بزور حجاب را برداشت، جامعه مان هم آمادگی نداشته است وقتی حزب توده در مانیفستش راجع به عاشورا حرف میزند و بعد رفیقمان خسرو گلسرخی میگوید که من مارکسیست هستم از امام حسین صحبت میکند اینها نشان یک جامعه حیرت زده است . این جامعه چرا برای مدرنیته آمادگی ندارد مشکلش چیست؟

دکتر کردوانی: ببینید اگر مثلا در دوران قاجار جریان عدالت خواهی پیش کشیده میشود و این حاصل تکوین دوره درازی است و پیش از رضا شاه کم نیستند زنان ایرانی که بدون حجاب بیرون میآیند شما صدیقه دولت آبادی را دارید انستیتوی علوم سیاسی در دوران قاجار تاسیس شد و فروغی ها آنجا درس میداند و نخستین تکنوکرات های ایرانی از فارغ التحصیلان این مدرسه علوم سیاسی هستند ، ویدا حاجبی میگفت که پدرش که فارغ التحصیل از این مدرسه علوم سیاسی شد یک دعوتی کرد از دوستانش به منزل و به مادرش گفت که بدون حجاب بنشیند در حضور آنها، او میگفت مادرم که قبل از کشف حجاب رضا شاه آمده و بیرون نشسته چطور میشود من بعد از چند دهه به دستور سازمان سیاسیم حجاب سرم میکنم ؟ یعنی این بحثی که شما کردید مدرنیته از بالا آمده و با زور آمده و بدون شرکت نخبگان سیاسی آمده است این آدامهایی هم که عامل این مدرنیته بودند آدمهای بدی نبودند ایران را هم دوست داشتند و اگر با شرکت نخبگان سیاسی پیش میرفت کند تر پیش میرفت ولی بهتر پیش میرفت……………

با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو